Gårdar

Copyright © All Rights Reserved

Gårdar

 

A Th:s, Jon Isaks, Manfreds, Hennings, Petters, Westmans/Väst på byn, Erik Ottos, Erik Laurentius, Kristoffers, Sibbings och skolan.

 

Aths

Syskonen Malin och Marcus släkt har ägt gården i byn Torvsjö i flera generationer. De härstammar i rakt nedstigande led till Johan Andersson från Själevad i Ångermanland som 1779 kom till Torvsjö och köpte den ena delen av Per Jakobssons nybygge (första nybyggaren i Torvsjö). Johan Andersson fick fem söner, varav den äldste Anders Johansson blev kvar på ena hälften av det skiftade nybygget (Torvsjö N:o 2) och en annan broder, Mikael Johansson, tog senare över den andra hälften av det skiftade nybygget (Torvsjö N:o 1). De tre övriga sönerna blev nybyggare i Vilhelmina.

 

Äldste sonen i varje generation fick därefter växelvis antingen namnet Johan Andersson eller Anders Johansson. Malin och Marcus farfarsfar hette Johan Theodor Andersson och deras farfar hette Anders Theodor Johansson (A Th). Deras far skulle följaktligen ha hetat Johan Andersson, men fick istället namnet Axel Johansson, och därmed var traditionen med namnen bruten.

 

Malin och Marcus pappa Axel var född på gården och deras mamma Carin i byn Näversjöberg, som ligger 6 km från Torvsjö. Båda föräldrarna gick i Torvsjös gamla byskola. Farfadern A Th med fru Dagny var handlaren i byn och de hade affär, post och bensinmack i byn fram till 1966.

 

Skolan

Marcus köpte 2005 den gamla byaskolan i byn, vilket även hans farfar AThe gjorde redan 1936, se lagfart.