Kvarnar

Copyright © All Rights Reserved

Torvsjö Kvarnar

 

Torvsjö är riksbekant för Torvsjö kvarnar och Torvsjö skogsmuseum. Byn Torvsjö anlades år 1752 då den första nybyggaren Per Jakobsson från Almsele bosatte sig här.

 

Citat ur ”Kulturmiljön i den regionala utvecklingen”, rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:4 s 25:

 

Torvsjö by utgörs av en genuin kulturmiljö med väl bevarade hus som visar på regionens byggnadstraditioner. Bebyggelsen omges av ett ännu öppet odlingslandskap som bland annat rymmer en bäckraning längs Skarpsjöbäcken även kallad Kvarnbäcken. Här finns sex bevarade och upprustade skvaltkvarnar, en tröskloge, såg och spånhyvel och ett elkraftverk - alla vattendrivna anläggningar som hämtar sin kraft från Kvarnbäcken. Tillsammans med andra bevarade byggnader längs bäcken anses Torvsjö by utgöra en unik plats. Ingen övrig plats har kunnat visa något liknande exempel på kollektiva lösningar på ett överlevnadsproblem i 1700-talets bondesamhälle.

 

Sammantaget utgör Torvsjöbygden en mycket värdefull kulturmiljö som med sina fornlämningar, kvarn- och skogsbruksanläggningar samt en väl bevarad bebyggelse klassats som riksintresse. Kvarnanläggningen är sedan 1972 skyddad som byggnadsminne enligt kulturminneslagen och har även fått status som riksintresse.

 

Under sommaren finns café i Erik Johans stuga vid kvarnarna och det ges guidade visningar av anläggningen.